DIAGNOSTYKA POJAZDÓW

 

Autoservice Brok zakres diagnostyki:

Diagnosta poddaje ocenie stan techniczny pojazdów bez ich demontażu lub tylko z demontażem częściowym bez naruszenia podstawowego funkcjonowania połączeń elementów, z wykorzystaniem specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej. Ocenia stan techniczny poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych na podstawie porównania wartości parametrów danego pojazdu na podstwie badań diagnostycznych z wartościami parametrów określonych przez producenta. Celem prac diagnostycznych jest określenie stanu technicznego pojazdu oraz kwalifikowanie jego lub jego zespołów do dalszych czynności regulacyjnych, naprawczych lub kasacyjnych.

Kontroli podczas badań diagnostycznych podlegają:

WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

  • okresowe badania techniczne
  • badania techniczne przed pierwszą rejestracją (pojazdów sprowadzonych z zagranicy)
  • badania techniczne pojazdów zasilanych gazem
  • badania techniczne po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego
  • badania techniczne po kolizji, wypadku drogowym
  • dodatkowe badania techniczne:
    • nauka jazdy
    • taksówka osobowa

DZIENNIK USTAW - ROK 2003, NR 227, POZ. 2250 Z DNIA 2003-12-30 
Kliknij i pobierz podstawy prawne badań technicznych pojazdów
Fragmenty badań technicznych pojadów