Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest AUTOSERVICE BROK Tadeusz Suchecki z siedzibą w  ul. Jarzębinowa 3
  07-306 Brok, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych.
 2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconych usług /wykonywania umów na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego dane osobowe zostały udostępnione.
 4. Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów związanych bezpośrednio z naszą firmą.
 5. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy /zlecenia usługi, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy /wykonanie usługi.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Pani /Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelkie pytania w ww. zakresie prosimy kierować na adres: autoservicebrok@o2.pl